AIOU GUESS PAPER CODE 308 GENERAL SCIENCE

Posted by

Aiou guess paper code 308 general science is ready to upload. Aiou guess paper code 308 general science is prepared by the experts. So we advance you along with book you may also consult with this aiou guess paper code 308 general science which is prepared by our subject experts. We included only most important questions in this guess paper for the code 308 general science.

AIOU GUESS PAPER CODE 308 GENERAL SCIENCE F A

Q 1:- Hararat say phahlanay aur sukranay kay asoolon ki wazahat misalon kay zariye karain.

Q 2:- Write a detailed note on computer and its parts.

Q 3:- Atom ki tareef karain. Atom ki sakhat tafseel say biyan karain. Apnay answer ko ashqaal ki madad say zahir karain.

Q 4:- Khalwi taqseem 2 tareeqon say aamil main aati hai. Meiosis ko tafseel say biyan karain.

Q 5:- Mahooli nizam ki takmeel hayatyati aur tabai awamil say mil kar hoti hai. Hayatyati awamil ki karkardgi biyan Karin.

Q 6:- Ghiza ki kiya fowaid hain. Ghiza kay ajza biyan karain aur un ajza kay fowaid aur nuqsaanat biyan karain.

Q 7:- Bimari kiya hai. Jaraseem kis tarah jisam ko nuqsaan daytay hain? Motadi amraz kiya hotay hain? Aur un say kis tarah bacha ja sakta hai.

GENERAL SCIENCE GUESS PAPER AIOU CODE 308

Q 8:- Science ki mukhtalif shakhan aur un ka aapis main tahluq biyan karain.

Q 9:- Vitamin kay mukhtalif groups kay hasool kay zaraiy, un kay fowaid aur hamari sehat par un ki kami say paida honay walay asrat ka tafseeli jaiza paish karain.

Q 10:- Awam ki achi sehat barqarar rakhnay kay liye hifazti aqdamat tajweez karain.

Q 11:- Cheeni (Sugar) ki tiyari kay mukhtalif marahil biyan karain.

Q 12:- Mazahmit aur tawanai say kiya murad hai? Neez maday main tawanani ki bina par kiya kiya tabdeeliyan runumah ho sakti hain.

Q 13:- Aamilay tabkheer aur aamilay kasheed ki wizahat karain.

Q 14:- Dahaton ki tareef karain, neez un ki ghizahi aahmiyat par roshni dalain.

Q 15:- Hiwani khuliya ki kiya sakhat hoti hai. Neez is kay nuclus ki aahmiyat par roshni dalain.

AIOU CODE 402 GUESS PAPER B A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WA Tweaks 2018 2017 | double dual og whatsapp 2018 2017 | GSM Aladdin 2017 2018 | Whatsapp plus 2018 2017